Marianna Mancini

Marianna Mancini har juridisk utdanning fra Skottland med EØS-rett og språk fra Universitetet i Aberdeen. Hun har jobbet med Politiet og flere advokatfirmaer i Oslo, Follo,  Bærum og Ullensaker med ulike prosjekter. Hun har tidligere drevet egen bedrift som rådgiver og støttekontakt for vold og overgrepsutsatte. Marianna Mancini behersker muntlig og skriftlig norsk, svensk, dansk, fransk, italiensk og portugisisk, og har i tillegg engelsk og spansk som morsmål.

E-post: post@ruv.no