M E N Y
Gratis advokat
Trygderett

Her får du bistand i trygderettslige forhold. Det kan være avslag på sykepenger, attføring, rehabillitering, uførestønad, yrkesskadeerstatning eller lignende.

Advokaten har bred trygderettslig erfaring.

Vær oppmerksom på vedtakets klagefrist og ta kontakt så snart du har mottatt et vedtak.

De fleste som mottar en trygdeytelse vil ha krav på fri rettshjelp. Dette vil bli vurdert så snart du har tatt kontakt.

Har du vært utsatt for trafikkskade eller lignende kan så kan du også få bistand og veiledning i forbindelse med din skadesak.


 

 
Uførepensjon
Riktig trygdeytelse når du blir gammel er avgjørende for høy livskvalitet