M E N Y
Gratis vurdering
Strafferett

I Norge har vi fritt forsvarervalg, det betyr at du selv velger hvilken advokat som skal representere deg i en eventuell rettssak. Du får bistand innen alle strafferettslige forhold, f.eks. førerkortbeslag, fartsoverskridelser og promillekjøring.

Ta også kontakt for vurdering om bistandsoppdragsforhold.

Når du blir tiltalt så vil du ha krav på en forsvarer. Det offentlige dekker da dine kostnader til bistand.

Få en gratis vurdering av din sak.

 

 


strafferett
Er du mistenkt for et straffbart forhold ? Sørg for å få kunnskap om dine rettigheter.