M E N Y
Advokat oslo
Fagområder

 

Her får du bistand inne følgende områder:

Arbeidsrett
Bistand i alle arbeidsrettslige spørsmål, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Kontraktsrett
Vurderer du og din samboer å skrive en samboerkontrakt, eller er dere ektefeller som vil inngå ektepakt? Har får du den nødvendige bistand. Du får også bistand innen flere andre kontraktsrettslige områder.

Kjøpsrett/Forbrukerforhold
Som forbruker kan det være vanskelig å orientere seg i lovverket. Ta kontakt for bistand.

Strafferett
Som et offer føler man seg ofte utilpass med å forfølge en sak. Det kan være
fordi man er redd for en som har begått en straffbarhandling e.l.
Advokat Kjøsnes kan hjelpe deg med formaliteter rundt anmeldelse, og evt bistand i en straffesak.

Enkel entreprise/konsulent
Her får konsulenter og rådgivere bistand, samt byggherrer. Det gis også bistand ved nabotvister.

Erstatningsrett
Her kan du få bistand i alle forhold relatert til erstatningsbetingende handlinger. Det kan være krav overfor forsikringsselskaper, privatpersoner eller annet, f.eks. trafikkskadesaker.

Trygderett
Advokaten dekker alle trygderettslige områder. Få bistand ved avslag på uførepensjon, problemstillinger rundt sykepenger, attføring, foreldrepenger m.m.

Familierett
Ta kontakt for spørsmål rundt barnefordelig, samværsrett etc.

Arbeidsrett
Sørg for at arbeidsgiver etterlever din rett til foreldrepenger og fritid. Det er også viktig å få klarlagt hvilken rett du har overfor trygdeetaten og i forbindelse med omorganisering av din stilling mens du er borte fra jobb.