M E N Y
Fri rettshjelp
Pris

Gratis vurdering av din sak !

Det gis en fri vurdering av din sak, begrenset til en time. For svært omfattende dokumentmengde avtales egen pris.

Timepris avtales i hvert tilfelle. Det gis svært gode og konkurransedyktige priser. Timesatsen varierer fra kr 995,- (off.salærsats 2016) til kr 1250,- eks mva.

Ektepakt, testament og/eller samboerkontrakt:
kr 2.000,- + mva inkl et møte. Totalt kr 2.500,-

Flere dokumenter (eks: ektepakt + testament)
3.000,- + mva inkluderer et møte, Totalt kr 3.750,-

For svært omfattende forhold og/eller merarbeid avtales egen pris.


Enkelte oppdrag dekkes via offentlige satser, f.eks. strafferettslige. Du kan også ha krav dekning via fri rettshjelp eller via din rettshjelpsforsikring i et forsikringsselskap. Du kan ha rettshjelpsforsikring uten å være klar over dette selv.

Send en henvendelse og du vil få hjelp til å finne mulige dekningsområder for advokatkostnadene.

Du vil bli informert når faktureringen starter. Første henvendelse koster ingenting. Du vil motta en oppdragsbekreftelse som definerer oppdragets omfang og pris.

Rettshjelp
Dårlig økonomi? Her får du hjelp til å finne ut om du har krav på dekning av dine utgifter til advokat.