M E N Y
Gratis advokat
Linker til juridiske nettstederAdvokatforeningen

Hos Advokatforeningen finner du regler for advokater som er medlem. Advokat Kjøsnes er medlem i Advokatforeningen.

Jus
Jus.no er en portal som inneholder flere nyttige linker. Enten til juridisk materiale eller til de ulike juridiske foreninger.

Fri rettshjelp
Reglene om fri rettshjelp er fastlagt i lov om fri rettshjelp. Loven og sentrale forskrifter finner du her.


Paragrafen
Paragrafen er et nettsted med god oversikt over artikler innen de ulike emner. Nettstedet har også oversikt over advokater.


AdvokatOnline

AdvokatOnline har en rekke oppdaterte formularer og blanketter. Her kan du betale for å få standardutkast til avtaler.

Lovdata
Lovdata har en rekke lover, forskrifter og rettsavgjørelser. Her må du abonnere for å få tilgang til alle kildene. Lovene ligger ute gratis.


Legaliz
Juridiske nyheter og rådgivning på nettet.


Jussportalen
Jussportalen har bred dekning av juridiske emner og artikler.


Jusstorget
Jusstorget inneholder en oversikt over advokater, artikler m.m.


JURK
Jurk drives av kvinnelige jusstudenter ved UIO. Formålet er å bekjempe undertrykning av kvinner og bedre kvinners rettsstilling.

Juss-Buss
Rådgivning fra studenter ved UIO.

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.

Forsikringsklagekontoret
Kontorets oppgave er å bistå forbrukere og næringsdrivende som ikke kommer til enighet med sitt forsikringsselskap om forsikringsoppgjør eller avtalespørsmål.

Gjeldsoffer-Alliansen
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre.

Standard Norge

Standardkontrakter, særlig Bygg og anlegg.

Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester
Reklamasjonsnemnda behandler tvister som gjelder forbrukeres forhold til eiendomsmeglingsforetak som er tilsluttet nemnda. Klagen kan gjelde alle tvister som springer ut av kontraktsforholdet mellom eiendomsmegleren/advokaten og forbrukeren.

 
Juridiske linker
Nyttige liker til juridiske kilder og tilbydere på internett