M E N Y
Gratis advokat

 

Familie- og arverettHer får du bistand innen rettsområdet familierett og arverett.

Barnerett
Det gis bistand ved barnefordeling, barnevern og samværsrett.

Ektefeller
En av fordelene ved å inngå ekteskap er at forholdet blir regulert av en mengde rettsregler. Det kan imidlertid være nødendig å regulere det økonomiske forholdet gjennom en ektepakt og/eller testament da de aller fleste ektepar har felleseie. Ektepakt.

Samboere
Flere og flere blir samboere fremfor å inngå ekteskap. Når du er samboer så er det svært viktig å opprette samboerkontrakt og testamente. Samboerkontrakt.

Arverett
Ta kontakt for innspill i forhold til ulike former for testamenter og bistand ved skifte. Testament.

Graviditet og fødsel
I forhold til arbeidsgiver og trygdekontor så kan det oppstå spørsmål i tilknytning til sykepenger, foreldrepenger, omorganisering av arbeidsoppgaver og lønn i forbindelse med graviditet og fødsel. Det kan også oppstå sentrale likestillingsspørsmål ved diskriminering på grunn av svangerskap og fødsel.

Advokaten er veileder og sensor for masteroppgaver ved det juridiske fakultet i Oslo innen rettsområdene barne- og familierett. Les Om advokaten

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.Familierett
Når dere ikke er gift bør dere sikre økonomien med en samboerkontrakt