M E N Y
Gratis advokat
Erstatningsrett

 

Her får du bistand i erstatningsrettslige spørsmål. Du kan ta kontakt for å få vurdert om du har noe erstatningsrettslig grunnlag. Muligheten for erstatning kan være aktuelle i en rekke forhold, f.eks. ved kjøp av en vare du er missfornøyd med, ved oppsigelser, ved kjøp av bolig og ved andre typer av kontraktsbrudd.

Du får også bistand ved erstatningskrav ved trafikkskader eller andre typer av personskader og tingsskader.

Voldsoffererstatning er en støtteordning fra staten når du har blitt utsatt for en straffbar handling. Ta kontakt for hjelp til å sende søknad. Ta også kontakt hvis du krever andre erstatninger fra det offentlige eller private virksomheter.

Det bistås også ved innkreving av utestående pengekrav.

 

 

 Erstatningsrett
Husk at det er foreldelsesfrist for pengekrav !