M E N Y
Gratis advokat
Entreprise/konsulentkontrakter

Er du en privat person som trenger bistand i forbindelse med inngåelse av kontrakt med entreprenør eller konsulent ? Du som privat byggherre bør sikre dine avtaler. Sørg for å få klargjort hva som er dine ansvarsområder og hva som skal være ansvarsområdene til entreprenører og konsulenter.

Har du en klage på naboen ? Driver naboen virksomhet eller har innretninger som irriterer deg ? Ta kontakt for en gratis vurdering !

Som konsulent eller entreprenør må du være klar over de særlige regler som gjelder der byggherren er privat person.

Bistand er begrenset til de enkle entrepriseforhold og konsulentkontraktene.

Advokaten anbefaler bruk av standardkontrakter og hjelper deg i nærings- og forbrukerforhold.

 

 Entreprise