M E N Y
Gratis vurdering
Arbeidsrett/arbeidsforhold

Er du arbeidstaker ?
Her får du bistand både ved ansettelser, diskriminering, permisjoner, omorganiseringer, arbeidsmiljø, permitteringer, oppsigelser og avskjed. Du kan også få bistand til innkreving av utestående lønn og beregning av feriepenger.

Advokaten bistår også ved trygderettslige spørsmål. Dette gjelder innen områdene sykepenger, fødselspenger, rehabilitering og attføring, pensjon m.m.


Er du arbeidsgiver ?
Advokaten behjelpelig med ansettelsesprosesser, omstillings- og nedbemanningsprosesser, samt andre forhold der hvor du som arbeidsgiver trenger bistand. For hyppig bruk og langvarig klientforhold, kan speisialpris avtales. Advokaten tar også forelesningsoppdrag og avholder kurs.

Kompetanse
Arbeidsrett er advokat Kjøsnes sitt spesialområde. Han har ca 15 års erfaring innen arbeidsrettslige og trygderettslige problemstillinger. Han har holdt en rekke foredrag/kurs innen rettsområdene og er bl.a. veileder og sensor for masteroppgaver ved Universitetet i Oslo. Advokaten har erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål. Advokaten har bistått flere fagforbund i forbindelse med arbeidsrettslige tvister.

Ta kontakt for en innledende gratis vurdering av din sak. Les mer Om advokaten

Arbeidsrett
Har du mottatt oppsigelse eller varsel om permittering ?
Det stilles strenge krav til arbeidsgivers saksbehandling og vurderinger.
Mener du deg usaklig oppsagt, så må oppsigelsen bestrides raskt!